Arnos este unul din principalii jucători pe piaţa de paste făinoase, prin calitate superioară, dinamism, flexibilitate, inovare, reacţie la cerinţele şi preferinţele consumatorilor.

 

Arnos promovează pastele făinoase cu ouă şi fără ouă, de calitate ridicata. Acest deziderat se realizează prin parteneriate pe termen lung cu furnizorii şi beneficiarii, prin respectarea si promovarea celor mai exigente standarde de management al calităţii şi al controlului riscurilor, prin adaptare continuă la schimbările pieţei şi prin respectarea consumatorilor.

 

  • Preferinţele consumatorului sunt în centrul activităţii Arnos
  • Respectarea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii produselor
  • Motivarea permanentă a colaboratorilor pentru a atinge excelenţa
  • Creşterea valorii pentru acţionari